AFSCHERMPLICHT blijft van kracht

Het referentielaboratorium Sciensano heeft op 14 november de eerste besmettingen met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus gemeld bij wilde vogels in ons land. Het ging om watervogels in kustgemeenten. Ondertussen - we zijn een maand verder - gaat het FAVV ervan uit dat in het hele land vogelgriep circuleert bij wilde vogels. Dit leidde tot besmettingen in Menen van een professioneel bedrijf en in Dinant van een niet-professionele houderij. 

Minister Clarinval heeft daarom op advies van het FAVV beslist tot een algemene afschermplicht.

Kippen mogen maar moeten niet opgesloten zijn, ze moeten wel afgeschermd zijn: dit wil zeggen dat hun uitloop met een net dient overdekt te zijn. Het komt er op aan dat de wilde vogels niet bij de kippen kunnen, noch aan hun voeder of drinken.

Daarnaast werden ook alle verzamelingen en markten van pluimvee en vogels strenger gereguleerd. Deze zijn door de coronamaatregelen sowieso verboden.

Deze bijkomende maatregelen gingen in op zondag 15 november en duren tot nader order. Vermoedelijk zullen de maateregelen duren tot een eind in volgend voorjaar, tot wanneer de trekvogels terug naar het oosten zijn.

Het FAVV benadrukt nogmaals dat het risico op insleep bij pluimvee vanuit wilde vogels met dit virus erg hoog is. Het is daarom belangrijk dat de bioveiligheid tot in de puntjes verzorgd en toegepast wordt.

Van zodra de maatergelen opgeheven worden, verneemt u het hier.

Bron: FAVV