SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

22/08/2018 - Handels- en tentoonstellingsverbod wurgt Levend Erfgoed

Door steevast op te treden als beschermheer van de vleesindustrie wurgt het FAVV het Levend Erfgoed en bij uitbreiding de hele niet-professionele sector. De maat is vol voor Steunpunt Levend Erfgoed. “Als de overheid verder blijft proberen de hele maatschappij kiemvrij te maken ten behoeve van de megastallen, mag onze hele sector en zeker het Levend Erfgoed er een kruis over maken. Met voedselveiligheid heeft dit niet veel meer te maken, wel met een ongezonde vorm van protectionisme.” stelt Jan Martens, voorzitter van Steunpunt Levend Erfgoed.

FotoSteunpunt Levend Erfgoed werpt zich op als de verdediger van de ‘niet-professionele’ dierhouderij en -kwekerij. Levend Erfgoed kan namelijk maar blijven bestaan dankzij de inzet van niet-professionele kwekers. En het is net die categorie die het leven steeds zuurder gemaakt wordt. Reeds jarenlang stelt SLE vast dat het FAVV?steeds zwaardere lasten legt en eigenlijk zelfs niet goed lijkt te weten wat er nog bestaat buiten de ‘profesisonelen’. Wekenlang probeerde SLE tevergeefs met het FAVV?te overleggen in de hoop op een snel resultaat.

Er was mond- en klauwzeer, er was blauwtong, er was de vogelgriep, er was de konijnenziekte ... telkens kwamen er maatregelen, in hoofdzaak om de industrie te beschermen. De maatregelen waren tijdelijk, maar we merken dat de niet-professio­nelen steeds harder aangepakt worden. En nu is er de ziekte van Newcastle en slaat men met een mokerhamer. Omwille van de uitbraak van deze pluimveeziekte bij enkele niet-professionele houders in juni/juli, werden vanaf begin juli ALLE niet-professionele verzamelingen en verhandelingen tijdelijk verboden, ook vanop het eigen erf. Deze tijdelijke maatregel konden we nog begrijpen.

Het was al veel minder begrijpelijk dat het verbod begin augustus voor onbepaalde tijd werd opgelegd via een koninklijk besluit. Ondertussen stellen we vast dat er voor professionelen de ene deur na de andere wordt open gedaan, tot verkopen op de markt toe, als het maar ‘fabriekskippen’ zijn. De niet-professionele kweker blijft verweesd achter en kan geen pluimvee meer kopen, verkopen of ruilen. 100 % van het Levend Erfgoed wordt gekweekt door die niet-professionelen. Met zo’n maatregelen zegt de overheid “Stop ermee”. Dit terwijl SLE?hemel en aarde verzet om mensen geïnteresseerd te krijgen.

Twee maten, twee gewichten
Waar de niet-proffesioneel niets mag, kunnen de reisduiven wél blijven vliegen, kunnen de vleesboeren wel blijven vervoeren, slachten, kortom bussiness as usual. Waarom deze verschillende behandeling? Tot voor het verbod was de niet-professioneel al verplicht om zijn pluimvee individueel identificeerbaar te maken (met ringen) en met inspuitingen door de dierenarts te laten vaccineren tegen de New Castleziekte. Deze voorwaarden zijn strenger dan bij de profesisonelen die volledige beslagen vaccineren via het drinkwater en waarvan de dieren individueel niet identificeerbaar zijn. Voor SLE?is dit een verschillende behandeling zonder grond en met verregaande gevolgen. Of vertrouwt het FAVV?de dierenartsen niet meer?

De wereld is geen kiemvrije ruimte
De grondvraag is echter: heeft de vleesindustrie en bij uitbreiding de landbouwindustrie het recht om onze hele maatschappij in de tang te houden om de eigen ‘megastallen’ of landerijen ziekte- en onkruidvrij te houden? Is het niet aan de landbouw zelf om kwalen uit hun stallen te houden? Het antwoord is duidelijk al gegeven als we zien dat de marter, de bever, de vos en nu ook de wolf terugkeren in onze maatschappij: neen, niemand heeft het alleenrecht op dierlijk leven. Alleen merken we nu de de wolf met open armen ontvangen wordt terwijl de Levend erfgoedkip wordt verbannen!

SLE vraagt erkenning van de niet-professionele sector
De niet-professionele sector vraagt dringend erkenning, ondermeer door het FAVV met leefbare regels specifiek voor de sector. De sector wil niet langer aangesproken worden met ‘hobbykweker’ of ‘particulier’. Deze termen worden teveel gebruikt als dekmantel voor “niet belangrijk”. De sector is echter wel degelijk belangrijk als we de duizenden mensen die erbij betrokken zijn (méér dan professionelen) in rekening brengen. Als we dan ook in rekening brengen dat al die mensen hun dieren moeten verzorgen met eten en materiaal - waar ook een industrie zich in gespecialiseerd heeft - dan is het ook meteen duidelijk dat deze sector ook een economische waarde heeft.

Op korte termijn wordt de opheffing van het verbod gevraagd van het verhandelen en tentoonstellen van pluimvee door niet-professionelen en een terug keer naar de toestand voor het verbod.

Aanstaande zondag Levend Erfgoed Expo zonder pluimvee
De 22ste Levend Erfgoed Expo had opnieuw een hoogdag voor onze oude rassen van boerderij- en neerhofdieren moeten worden. Het feit dat het verzamelen van pluimvee verboden is, vormt een ernstige domper op de feestvreugde. Er zijn door SLE alleen al 250 dieren gekweekt voor verkoop op die dag, en bij de particuliere verkopers zeker een zelfde hoeveelheid. Als er op korte termijn geen mogelijkheid komt tot verhandelen van deze dieren, rest niets anders dan.... Rest de vraag of aanvoer naar een erkende slachterij zelfs zal mogelijk zijn?

Het Eiland in het domein Puyenbroeck wordt omgetoverd tot een kleurrijke verzameling van veel lokale boerderij- en neerhofdieren. Maar dus geen hoenders, kalkoenen, ganzen, eenden en duiven. Mensen die met kippen én konijnen komen, zullen allicht ook achterwege blijven omdat de kippen niet mee kunnen, dus ook daaraan zal een gebrek zijn.

Er zullen wel konijnen, geiten, schapen, honden, runderen en trekpaarden zijn en tal van dieren worden te koop aangeboden. Daarnaast zijn er keuringen van lokale boerderijdieren, demonstraties met Belgische hondenrassen, huifkartochten, plattelandseducatie, oude ambachten, enzovoort.

Nieuw dit jaar is dat het Vlaams paard de hele dag door en dit vanaf 9 uur er haar nationale wedstrijd organiseert. Men toont er dressuurproeven, trek- en behendigheidsproeven en exterieurkeuringen. Om 15 uur is er de Vlaamse paarden koetsentocht. Voor elk wat wils dus! De Levend Erfgoed Expo is gratis toegankelijk voor iedereen.

INFO
Waar Provinciaal Domein Puyenbroeck
Adres voor GPS: Puyenbrug 1a , parkeer bij voorkeur op PARKING 1 - 9185 Wachtebeke

Wanneer ZONDAG 26 augustus 2018 van 10 tot 18 uur - toegang gratis
Organisatie Steunpunt Levend Erfgoed i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen
Contact info@sle.be

Terug