Schaapsherder/natuurbeheerder gezocht

29/04/2022: Gezocht door AnneliesVanherck

Kemp vzw is een dienstverlenend nomadisch landbouwbedrijf en heeft als doel cultuurhistorische, ecologische en maatschappelijke projecten uit te bouwen. De rode draad is een kudde van 1500 Kempense schapen. Naast personeel werkt Kemp ook samen met vrijwilligers en mensen met verschillende arbeidsnoden. De locaties van de begrazingsopdrachten gaan van natuurgebieden tot bedrijfsterreinen.

Als schaapsherder/landschapsbeheerder zorg je voor het dagelijkse en goed beheer van de kudde. Je brengt je kudde te voet of met de wagen ter plaatse en werkt volgens het vastgelegde begrazingsplan en afspraken. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het beheer werk en het dierenwelzijn van de kudde. Soms werk je alleen, op andere momenten werk je met collega's en vrijwilligers samen.

De hoofdtaak is het organiseren van de begrazing (het plaatsen van netten, maaien (met de bosmaaier), hoeden) . Je assisteert in de lammerperiode en bij het scheren. Je onderhoudt het materiaal en verzorgt een beperkte administratie van de begrazing en de dieren. Tijdens de begrazing en op evenementen sta je het publiek te woord over het (schapen)beheer.

Meer info over deze vacature vind je op https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/64453425/vacature-voltijds-verv...

Maarten D'hondt
maarten@kempvzw.be
2440 Geel

Opmerking van SLE-stamboekwerking:

KOOP NOOIT DIEREN ZONDER AFSTAMMINGSBEWIJS ALS U ZE IN HET STAMBOEK WIL BRENGEN.

Schapen en geiten dienen ingeschreven zijn in het SLE-stamboek* indien men de nakomelingen in de SLE-stamboeken wenst in te schrijven. Vraag het bewijs van inschrijving. Wanneer de verkoper kan u geen duidelijkheid kan geven, informeert u best bij de stamboekverantwoordelijke van SLE: Staf Van den Bergh.

* Uitzondering: Belgische melkschapen en Hertegeiten worden ingeschreven in het stamboek van KHV maar de regel m.b.t. stamboekinschrijving is dezelfde.

Deze gebruiker heeft momenteel geen actieve zoekertjes.

Deze gebruiker heeft nog geen forum-discussies gestart.