Zoekertjes

Uw zoekertje plaatsen

 

Categorie Aantal zoekertjes Datum laatste zoekertje
Neerhofdieren 27 20/10/2018
Geiten 9 20/09/2018
Schapen 74 15/10/2018
Niet-lokale rassen 11 02/10/2018
Allerlei 4 02/10/2018

Raszuiver niet noodzakelijk stamboekdier! Nummer geen garantie op raszuiverheid!

SLE wil potentiële kopers erop wijzen dat dieren die als "raszuiver" worden aangeboden, niet noodzakelijk stamboekdieren zijn. Wanneer u stamboekdieren wil aanschaffen vraagt u best onmiddellijk de stamboekbewijzen bij aankoop. Wanneer die bewijzen er niet komen kan de koop ongeldig verklaard worden.

Voor pluimvee wenst SLE erop te wijzen dat niet-geringde of foutief geringde dieren niet kunnen deelnemen aan tentoonstellingen of andere verzamelingen. Voor pluimvee en konijnen bestaan er geen stamboeken, de dieren moeten wel registreerbaar zijn met een nummer. De raszuiverheid van de dieren wordt echter niet gewaarborgd door het nummer!

Voor de zeldzame schapenrassen bestaan er stamboeken. Dieren zonder geldig afstammingsbewijs kunnen niet opgenomen worden in de hoofdafdeling van het stamboek, vrouwelijke dieren kunnen eventueel na keuring in de aanvullende afdeling van het stamboek. Meer informatie over de rassen waarvoor SLE erkend is als stamboekorganisatie, vindt u onder de rubriek 'Schapen' > 'Stamboekwerking'.

Ook voor de Vlaamse geit en de Kempense geit voert SLE sinds begin 2007 het stamboek. Voor meer informatie kan u terecht bij de geitenwerkgroep van SLE.

Voor het Kempens Roodbont rund wenst SLE erop te wijzen dat er nog geen officieel stamboek bestaat. SLE werkt wel aan de oprichting ervan. Wanneer u dus dieren wil aankopen met de bedoeling ze later te laten opnemen in het stamboek, informeert u dus best bij de rundveewerkgroep van SLE. Aangezien SLE nog niet erkend is voor dit stamboek kan SLE ook geen garantie bieden dat de dieren later in het stamboek zullen opgenomen worden.

Voor honden kan u inlichtingen inwinnen bij de hondenwerkgroep.