SLE heet u welkom!

Vlaamse_overheid Versele-Laga

20de levend erfgoed expo: de foto's

Bekijk de foto's hier

13/02/2017 - Nieuwe zoekertjes

Nieuwe zoekertjes onder "Vraag en Aanbod"

Aangeboden: Vlaams schaap, Ardense Voskop (onder Schapen), Vlaamse geit (onder Geiten)
Gezocht: Mergelland schaap, Lakens schaap, Vlaams kuddeschaap (onder Schapen)

lees het volledige bericht

11/02/2017 - Seminarie Identificatie van paarden

Het Departement Landbouw en Visserij en PaardenPunt Vlaanderen nodigen paardenliefhebbers vriendelijk uit op het seminarie Identificatie van paarden tijdens Flanders Horse Expo. Het seminarie vindt plaats tijdens Flanders Horse Expo op zaterdag 25 februari 2017 in de seminarieruimte hal 1 - Flanders Expo - Maaltekouter 1 - 9000 Gent. Sinds 2008 moeten alle paardachtigen die op Belgisch grondgebied verblijven correct geïdentificeerd zijn.

lees het volledige bericht

06/02/2017 - Nieuwe zoekertjes

Nieuwe zoekertjes onder "Vraag en Aanbod"

Aangeboden: Vlaamse geit (onder Geiten), Ardense Voskop (onder Schapen), Eend van Vorst, Vlaamse gans, Vlaanderse koekoek, Rode Ardenner kalkoen (onder Neerhofdieren).

lees het volledige bericht

02/02/2017 - Vogelgriep: bufferzone van 3 km

Aanvullend op ons bericht van gisteren meldt het FAVV dat - gezien het niet om professioneel gehouden pluimvee, maar om siervogels gaat, er enkel een bufferzone van 3 kilometer rond de betrokken plaats in Lebbeke wordt afgebakend. In dit gebied liggen geen professionele pluimveehouderijen. Alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren is hier verboden. Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester.

Vanaf vandaag, donderdagmiddag, moet alle pluimvee in het hele land - ook loopvogels en andere in gevangenschap gehouden vogels - van zowel professionele als particuliere houders opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden, om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, en markten worden verboden.

lees het volledige bericht

01/02/2017 - Vogelgriep in ons land!

Wat gevreesd werd, gebeurde: vandaag werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke, Oost-Vlaanderen. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden. Er wordt onmiddellijk een algemene ophokplicht ingevoerd. De maatregelen zijn van van kracht in heel België (KB van 5 mei 2008).

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die van toepassing zijn als volgt worden samengevat en deze maatregelen zijn van toepassing op het ganse grondgebied.

lees het volledige bericht

 
 

Stamboeken


VBN

stamboek_kleine_herkauwers

Levend Erfgoed boek

Schaf deze kwalitatieve levend erfgoed bijbel snel aan!
erfgoedboek

Diversen

FolderSLE2016

De Ark

De Ark

De Ark is ons driemaandelijks tijdschrift, alle leden krijgen het in de bus. Klik hier...

SLE in de pers

Webstek