SLE heet u welkom!

Vlaamse_overheid Versele-Laga

05/05/2016 - Blauwtong: verhoogde waakzaamheid

Sinds september vorig jaar woedt het blauwtongvirus in Frankrijk. De ziekte verspreidde zich verder naar het noorden van het land, zodat de kans op een besmetting in België reëel is. Om een eventuele introductie van blauwtongvirus in ons land snel te kunnen opsporen, wil DGZ nog eens uw aandacht vestigen op de procedure Verhoogde waakzaamheid van het FAVV. Deze schrijft voor dat dieren afkomstig uit risicogebieden binnen de twee werkdagen na aankomst in België bemonsterd moeten worden.

lees het volledige bericht

12/02/2016 - Slechter dan men denkt

Volgens de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) wordt bijna 1 op 5 van de gedomesticeerd dierenrassen in de wereld met uitsterven bedreigd (17 %). Volgens de Slow Food Foundation for Biodiversity, een organisatie die zich inzet voor biodiversiteit, zijn daar ook vier Belgische rassen bij: de Waalse zwarte bij, het Belgisch melkschaap, de Mechelse koekoek en het runderras West-Vlaams rood. Maar wij weten beter ... veel méér van ons Levend Erfgoed is er niet zo goed aan toe.

lees het volledige bericht

23/01/2016 - Schapenhouders gezocht met interesse voor terreinbeheer

De Vlaamse Schapenhouderij vzw roept schapenhouders die interesse hebben in begrazingsprojecten op zich te melden. Bij diverse overheidsgerelateerde instanties neemt de interesse voor terreinbeheer door inzet van schapen toe. Dit is verheugend nieuws.

Maar gezien deze evolutie is het ook belangrijk dat er voldoende geïnteresseerde schapenhouders zijn, die aan de aanbestedingsprocedures kunnen deelnemen of minstens van de mogelijkheid tot kandidaatstelling voor beheer van bepaalde terreinen op de hoogte kunnen gebracht worden. Vanuit het project ‘Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer wil VSH hierin bemiddelen.

Momenteel worden begrazingsprojecten uitgewerkt in:

lees het volledige bericht

29/11/2015 - Kilometerheffing voor paardenvervoer

Vanaf 1 april 2016 moeten alle voertuigen voor het vervoer van goederen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3,5 ton in Vlaanderen, Wallonië en Brussel een kilometervergoeding betalen. Omdat paarden in de regelgeving ook als goederen worden beschouwd, geldt dit dus ook voor het vervoer van onze favoriete viervoeters.

lees het volledige bericht

06/11/2015 - Bijkomende haard van rundertuberculose op bedrijf in de provincie Limburg

Een derde bedrijf in de provincie Limburg werd tot haard verklaard op 5 november. Het is een gemengd bedrijf en contactbeslag van de eerste haard. Mycobacterium bovis werd geïsoleerd bij een rund van dit bedrijf.

lees het volledige bericht

 
 

Stamboeken


VBN

stamboek_kleine_herkauwers

Levend Erfgoed boek

Schaf deze kwalitatieve levend erfgoed bijbel snel aan!
erfgoedboek

De Ark

De Ark

De Ark is ons driemaandelijks tijdschrift, alle leden krijgen het in de bus. Klik hier...

SLE in de pers

Diversen

FolderSLE2013

Webstek