SLE heet u welkom!

Foto's expo 2015

De foto's van de levend erfgoed expo 2015 zijn te vinden op onze facebookpagina. Mensen die geen account hebben op facebook en niet kunnen aanmelden, kunnen via www.belgbook.be de restricties omzeilen. Geef hiervoor deze link in op belgbook.be: https://www.facebook.com/Steunpunt-Levend-Erfgoed-139459939447435/
Klik dan op een foto.

23/01/2016 - Schapenhouders gezocht met interesse voor terreinbeheer

De Vlaamse Schapenhouderij vzw roept schapenhouders die interesse hebben in begrazingsprojecten op zich te melden. Bij diverse overheidsgerelateerde instanties neemt de interesse voor terreinbeheer door inzet van schapen toe. Dit is verheugend nieuws.

Maar gezien deze evolutie is het ook belangrijk dat er voldoende geïnteresseerde schapenhouders zijn, die aan de aanbestedingsprocedures kunnen deelnemen of minstens van de mogelijkheid tot kandidaatstelling voor beheer van bepaalde terreinen op de hoogte kunnen gebracht worden. Vanuit het project ‘Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer wil VSH hierin bemiddelen.

Momenteel worden begrazingsprojecten uitgewerkt in:

lees het volledige bericht

29/11/2015 - Kilometerheffing voor paardenvervoer

Vanaf 1 april 2016 moeten alle voertuigen voor het vervoer van goederen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3,5 ton in Vlaanderen, Wallonië en Brussel een kilometervergoeding betalen. Omdat paarden in de regelgeving ook als goederen worden beschouwd, geldt dit dus ook voor het vervoer van onze favoriete viervoeters.

lees het volledige bericht

06/11/2015 - Bijkomende haard van rundertuberculose op bedrijf in de provincie Limburg

Een derde bedrijf in de provincie Limburg werd tot haard verklaard op 5 november. Het is een gemengd bedrijf en contactbeslag van de eerste haard. Mycobacterium bovis werd geïsoleerd bij een rund van dit bedrijf.

lees het volledige bericht

01/11/2015 - BELANGRIJK BERICHT VOOR ONZE SCHAPEN- EN GEITENKWEKERS

Misschien is het u niet opgevallen maar op maandagavond 26/10 om 17h is de
verbinding met "stamboek-online" uitgevallen tot woensdagvoormiddag.

Oorzaak hiervan was een brand in het datacenter waar de servers voor het
SLE-stamboekprogramma zijn opgesteld.

Alle gegevens die door de stamboekkwekers werden ingebracht tussen
maandagmorgen 05h (laatste back-up) en 17h maandagavond zijn verloren gegaan
in de brand.

Tot onze spijt moeten we vragen uw stamboekgegevens te controleren en indien
je maandag gegevens (verkopen, geboortes, vertrekken, e.d..) hebt ingebracht
deze opnieuw in te voeren in het stambhoek..

lees het volledige bericht

10/10/2015 - Blauwtonguitbraak in Midden-Frankrijk rukt verder op.

In Frankrijk zijn er 12 nieuwe blauwtonghaarden vastgesteld. Deze bevinden zich in de departementen Cher en Nièvre, die ten noordoosten liggen van de oorspronkelijke cluster van BTV8-haarden. Dit brengt het totale aantal – sinds begin september – ontdekte haarden in Midden-Frankrijk op 45. Ook bij ons is verhoogde waakzaamheid geboden.

lees het volledige bericht

 
 

De Ark

De Ark

De Ark is ons driemaandelijks tijdschrift, alle leden krijgen het in de bus. Klik hier...

SLE in de pers

Levend Erfgoed boek

Schaf deze kwalitatieve levend erfgoed bijbel snel aan!
erfgoedboek

Diversen

FolderSLE2013

Webstek