Privacyverklaring

Wij wensen u expliciet te informeren over de zorg die Steunpunt Levend Erfgoed besteedt aan de behandeling van persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door SLE en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie en naargelang het een toevallige bezoeker, een lid, een beschermend lid of iemand betreft die zich inschrijft in een van onze programma's.

Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Uitgebreide informatie leest u in onze privacyverklaring, te vinden via ondestaande link.