SLE

In de focus

Wegens de maatregelen die de federale regering nam, wordt de komende Algemene vergadering en receptie van Steunpunt Levend Erfgoed vzw verdaagd voor onbepaalde tijd. Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

UPDATE 26 maart

Hierbij een kort overzicht van de toestand wat betreft hoogpathogene vogelgriep H5N8 en in bijlage een kaart uit het Europese ADNS notificatiesysteem met de locatie van de uitbraken bij commerciële en backyard bedrijven (rood), dierparken (blauw) en wilde vogels (geel).

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu vijf.

745