SLE

In de focus

Omdat het GLB eind 2020 is afgelopen worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien.

Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering).

Steunpunt Levend Erfgoed werkt volop aan de uitbouw van een netwerk om onze oude rassen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken.

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu zes.

745