SLE

In de focus

Bevraging over de welzijnsimplicaties in verband met de recentste maatregelen van vogelgriep (ophokplicht) en eventuele alternatieven voor de recentste maatregelen.

Deze bevraging is vooral nuttig voor particulieren en hobbyisten van hobbypluimvee en andere vogels, en zo krijgt u de kans om gehoord te worden.

Steunpunt Levend Erfgoed werkt volop aan de uitbouw van een netwerk om onze oude rassen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken.

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu zes.

745