SLE

In de focus

Ondertussen heeft het FAGG toestemming verleend voor het gebruik van twee nieuwe vaccins tegen het blauwtongvirus serotype 3, met mogelijk binnenkort ook voor een derde vaccin. Er is echter geen toelating om ze in de handel brengen, verdeling kan dus enkel via de groothandel naar de dierenartsen.

Nadat de eerste oplage in een maand werd uitverkocht, is oplage twee beschikbaar.

De Brugse vechter - Verleden en heden Verzorging, erfelijkheid en fokken in de praktijk

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu dertien.

745