Forum Zwarte bijen

Een nieuw onderwerp starten of een bestaand onderwerp becommentariëren is enkel mogelijk voor geregistreerde gebruikers van onze website. Heeft u commentaar i.v.m. zaken die betrekking hebben op onze zeldzame rassen? Maak via bovenstaande link een account aan en laat u horen. Het debat is open. Maar zorg voor hoffelijkheid. Geen persoonlijke aanvallen. Scheldpartijen vervuilen een open en eerlijk gesprek. Namen van personen worden net als sluikreclame geweerd uit de tussenkomsten. Het forum kan niet gebruikt worden voor zoekers (te koop of gezocht); leden kunnen gratis zoekers plaatsen.

Onze Zwarte bij als levend erfgoed.
De Apis Mellifera Mellifera is onze oorspronkelijke en inheemse honingbijras die nog op sommige plaatsen in West-Europa en de BeNeLux voorkomt.
De Zwarte bij verdient het om te worden bewaard, hersteld en beschermd, temeer omdat deze het best zijn aangepast aan de lokale omstandigheden in onze contreien.