Rammenadvies

Een nieuw onderwerp starten of een bestaand onderwerp becommentariëren is enkel mogelijk voor geregistreerde gebruikers van onze website. Heeft u commentaar i.v.m. zaken die betrekking hebben op onze zeldzame rassen? Maak via bovenstaande link een account aan en laat u horen. Het debat is open. Maar zorg voor hoffelijkheid. Geen persoonlijke aanvallen. Scheldpartijen vervuilen een open en eerlijk gesprek. Namen van personen worden net als sluikreclame geweerd uit de tussenkomsten. Het forum kan niet gebruikt worden voor zoekers (te koop of gezocht); leden kunnen gratis zoekers plaatsen.

Hoe moet je de cijfers van het rammenadvies interpreteren?
Bij welk percentage inteelt is het af te raden om met een bepaalde dekram te fokken?

Wanneer je "rammenadvies" toepast krijg je als eerste resultaten "inteelt" en "CGE". Inteelt geeft een indicatie van de mate waarin de (voor)ouders verwant zijn met mekaar. Het is wenselijk dat dit percentage niet hoger is dan 5 %, maar belangrijker is in het oog te houden hoe hoog dit cijfer is voor de kudde en hoe het evolueert. Hoe lager hoe beter. CGE staat voor "compleet generatie equivalent" en geeft aan over hoeveel generaties gemiddeld de inteelt is berekend. Hoe hoger dit cijfer, hoe betrouwbaarder de inteeltberekening. Wanneer je vervolgens "details" aanklikt krijg je "partiële inteelt" en een indicatie van het aantal generaties, volledig of niet, waarover de inteelt is berekend. Vervolgens krijg je de dieren die hebben bijgedragen tot de inteelt, met de mate waarin. Daarnaast krijg je een "afstammingstabel", nogal onhandig voorgesteld. Deze geeft eerst voor de ram, zijn vader en moeder, vervolgens idem voor de ooi. Daarna voor de ram GV en GM langs vaderszijde en GV en GM langs moederszijde. Idem voor de ooi. Deze opsomming is niets anders dan het afstammingsbewijs van de ram enerzijds en dat van de ooi anderzijds die je ook gewoon uit het programma kunt halen.