2de uitbraak in Wervik

Er is vandaag een tweede besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld in Wervik (West-Vlaanderen). Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 97.000 dieren van verschillende leeftijden, dat gelegen is in de bewakingszone Wervik, op ca. 4,5 km van de haard van vorige week. In één van de hokken van het bedrijf werden zenuwsymptomen en verhoogde sterfte vastgesteld. De besmettingsbron is nog niet duidelijk; het kan gaan om een nieuwe introductie, maar ook spill-over van de vorige haard is een mogelijkheid. Verdere analyses zullen hierover uitsluitsel moeten geven. Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd.

De zones (3 km en 10 km) die rond een haard worden ingesteld gelden ook voor particuliere pluimveehouders (tuinkippen, e.a.). 

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. In de praktijk versmelten deze met de bestaande zones Wervik. Deze breiden daardoor in noordoostelijke richting uit. De uitbreiding treft eveneens in beperkte mate de bewakingszone Houthulst. De enkele bedrijven in het overlappende deel komen onder de maatregelen en de timing van de bewakingszone Wervik te vallen.

Concreet geldt voor de zones in West-Vlaanderen en Henegouwen de volgende timing:

  • De bewakingszone Houthulst wordt komende nacht om middernacht opgeheven, uitgezonderd de delen die overlapt worden door de bewakingszones Wervik 1 en 2. Vanaf morgen is dit dus vrij gebied.
  • De beschermingszones Wervik (3 km-zones): De nieuwe beschermingszone Wervik 2 loopt t.e.m. woensdag 15.02; vanaf donderdag 16.02 is dit bewakingszone Wervik. Het niet overlappende deel van de oude beschermingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. donderdag 09.02; vanaf vrijdag 10.02 is dit bewakingszone Wervik.
  • De bewakingszones Wervik (10 km-zones): De nieuwe bewakingszone Wervik 2 loopt t.e.m. vrijdag 24.02; vanaf zaterdag 25.02 is dit vrij gebied. Het niet overlappende deel van de oude bewakingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. zaterdag 18.02; vanaf zondag 19.02 is dit vrij gebied.

In de zones Wervik blijven de derogaties lopen. Deze zijn ook meteen toepasbaar in het toegevoegde nieuwe deel. Bovendien wordt vanaf overmorgen vrijdag 27.01 de procedure geactiveerd voor het slachten van braadkippen uit de 3 km-zones.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.

De website van het FAVV wordt aangepast. Alle relevante informatie is dan terug te vinden op:

www.favv afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.