Aanbesteding begrazing met schaapskudde langs Damse vaart.

De Vlaamse Waterweg nv publiceerde het bestek ABS-19-003 voor de begrazing met rondtrekkende schaapskudde langs de Damse vaart. De offertes dienen elektronisch ingediend. Het bestek kan u via de link hieronder afhalen.

De diensten omvatten het inzetten van een geherderde schaapskudde op de bermen van de Damse vaart op de linkeroever van de Gemeneweidestraat tot de grens met Nederland en op de rechteroever van Dammebrug tot het veer Kobus, inclusief alle nodige administratieve of technische werken nodig voor het herderen en inrichtingswerken hiervoor noodzakelijk van het terrein. Tot slot is in de opdracht een voorwaardelijk gedeelte voorzien voor de bouw van een schuilhok.