AFSCHERMPLICHT opgeheven!

UPDATE 03 april 2021: dinsdag 6 april is de afschermverplichting voor pluimvee en vogels van particuliere houders opgeheven. Het blijft echter voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangetrokken. Dit alles in het kader van de bescherming tegen vogelgriep die via wilde vogels de gedomesticeerde dieren kan besmetten.

UPDATE 31 maart 2021: Het FAVV heeft een voorstel van exitstrategie voor goedkeuring aan Minister Clarinval overgemaakt. Daarin is voorzien om de maatregelen gefaseerd op te heffen, mits op sanitair vlak welbepaalde voorwaarden zijn vervuld. Daarbij zal in principe eerst de afschermverplichting voor niet-professioneel pluimvee versoepeld worden en pas later de andere maatregelen, waaronder de ophokverplichting voor commercieel pluimvee. En nu duimen maar! Van zodra de afschermplicht vervalt, melden we u dat meteen.