AFSCHERMPLICHT opgeheven!

UPDATE 03 april 2021: dinsdag 6 april is de afschermverplichting voor pluimvee en vogels van particuliere houders opgeheven. Het blijft echter voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangetrokken. UPDATE 31 maart 2021: Het FAVV heeft een voorstel van exitstrategie voor goedkeuring aan Minister Clarinval overgemaakt. Daarin is voorzien om de maatregelen gefaseerd op te heffen, mits op sanitair vlak welbepaalde voorwaarden zijn vervuld. Daarbij zal in principe eerst de afschermverplichting voor niet-professioneel pluimvee versoepeld worden en pas later de andere maatregelen, waaronder de ophokverplichting voor commercieel pluimvee. En nu duimen maar! Van zodra de afschermplicht vervalt, melden we u dat meteen. De wettelijke maatregelen ter bestrijding van de vogelgriep zijn nog steeeds van kracht. UPDATE - De laatste detectie van vogelgriep op wilde vogels was bij meerkoeten in Diksmuide op 12 maart. De zone rond het vierde en laatste pluimveebedrijf (Deerlijk) dat besmet werd, is eind februari opgeheven. Ook in onze buurlanden is de situatie iets rustiger en lijkt de vogelgriep zuidwaarts op te schuiven. Het FAVV zou mikken op een exit na een stilteperiode van 3 weken. Indien er in deze drie weken geen nieuwe gevallen voorkomen bij wilde vogels, hobbyhouders of professionele bedrijven, zal de ophok- en afschermplicht afgeschaft worden. Dit zal eerst eerst bij de niet-professionele houders gebeuren, dan bij de professionele bedrijven (stapsgewijs). De verhoogde waakzaamheid in pluimveebedrijven zal wel nog van kracht blijven. Vingers kruisen, misschien zijn we begin april van de afschermplicht af!