Bevraging voor schapenfokkers over geproduceerde wol

In het kader van het Waalse herstelplan werd Valbiom gevraagd om de mogelijkheden voor de valorisatie van Belgische wol te evalueren. 

Valbiom is een vzw die de non-food waardering van biomassa wil promoten en aanmoedigen bij alle betrokken partijen, met als doel de principes van duurzame ontwikkeling te respecteren. 

In dit kader is de organisatie op zoek naar informatie over de hoeveelheid geproduceerde wol. Aangezien elke wol zijn eigen gebruik heeft, wil Valbiom zo nauwkeurig mogelijke informatie verzamelen over de verschillende rassen die in België worden gehouden en hun belang. 

Aangezien dit laatste punt helemaal niet gedocumenteerd is, heeft de organisatie een korte vragenlijst opgesteld. 

Ben jij schapenfokker en wil je meewerken aan dit onderzoek? Vul dan zeker de enquête in, vóór 15 augustus 2023.

Volg de link om deel te nemen aan het onderzoek:
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/48269974?utm_source=DGZ+nieuwsbrie...