Bijkomende haard vogelgriep in Houthulst

Het braadkippenbedrijf, dat afgelopen dinsdag preventief geruimd werd in Houthulst omwille van zijn onmiddellijke nabijheid tot de haard, blijkt eveneens besmet. In een aantal monsters, die bij de preventieve ruiming genomen werden, heeft Sciensano hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld.

Het gaat meer dan waarschijnlijk om besmetting van het besmette kalkoenenbedrijf in de buurt.

Het braadkippenbedrijf wordt daardoor eveneens haard. De besmetting is hier in een zeer vroeg stadium opgespoord. De betrokken braadkippen vertoonden geen symptomen.

Gezien de ligging en de timing van deze besmetting, verandert er in de praktijk nauwelijks iets. De zones, de maatregelen en de voorziene derogaties blijven ongewijzigd. Wel zal de bewakingszone Houthulst in het beste geval pas op 26 januari 2023 kunnen vrijkomen.

Bron FAVV.