Blauwtongnieuws

Het nieuws over de beschikbaarheid van een BTV3 vaccin in Nederland heeft het FAVV enigszins maar wel in positieve zin verrast.

Het FAVV heeft op 26 april 20024 met FAGG onderling overleg gehad om een verder inzicht te hebben. De firma die het vaccin in Nederland ter beschikking stelt heeft nog niet alle nodige gegevens aan het FAGG bezorgd. Hierdoor is de beoordeling nog niet kunnen gebeuren. Er is contact opgenomen met het bedrijf met de vraag om zo snel mogelijk een dossier in te dienen zodat het FAGG de beoordeling kan uitvoeren met het oog op het toelaten van het gebruik.

Het FAGG heeft het juridisch departement om advies gevraagd over de mogelijkheid om de cascade te kunnen gebruiken. De Nederlandse situatie betreft een goedkeuring voor gebruik en geen vergunning van het vaccin. Zodra hier meer zicht op is, zal er eveneens gecommuniceerd worden.