Brand in schapenboerderij Kemp vzw

De schapenboerderij van de stichting Kemp vzw is op 20 mei 2024 volledig in vlammen opgegaan. Zowel de schapenstallen en een woonhuis zijn daarbij verwoest. Van de 250 dieren die binnen stonden, konden er slechts 100 gered. Het overgrote deel van de kudde liep ten tijde van de brand in het veld.
De Kemp vzw is een begrazingsbedrijf dat met 1.800 ooien zo’n 60 klanten bedient in de Kempen. 

De verwoestende brand van de schapenhoeve van KEMP vzw in Geel-Ten Aard betekent niet het einde van onze unieke vereniging”, zegt Maarten D’hondt, coördinator van Kemp vzw dapper. “Onze herders en vrijwilligers zijn emotioneel zwaar onder de indruk, maar doen er alles aan om de continuïteit van onze werking te verzekeren. Wij blijven strijdvaardig. Kemp vzw zal niet verdwijnen.

Behoefte aan voer
Naast het volledig afbranden van de schapenhoeve met de stallen en bijhorend materiaal, betreurt de vereniging natuurlijk vooral het verlies van 150 schapen. D’hondt: “Gelukkig stonden de meeste van onze schapen voor natuurbegrazing op verschillende locaties. Zij bleven dus gevrijwaard van de brand. Deze dieren hebben uiteraard behoefte aan voeding en verzorging. Dat is nu onze eerste zorg. Hiervoor hebben we geld en nieuw materiaal nodig. Onze gedachten gaan ook uit naar de eigenares van de boerderij die tevens haar woning in de vlammen zag opgaan.

Oorzaak brand nog onbekend
Wat de brand veroorzaakte, is op dit moment nog niet duidelijk. Een onderzoek loopt nog. Maarten D’hondt: “Op dit moment is het uiteraard nog chaos binnen onze vereniging. We zijn alles kwijt. Alle herders en vrijwilligers zijn volop bezig om de eerste praktische noden aan te pakken. We hopen zo snel mogelijk nieuw materiaal aan te kopen om onze lopende begrazingsengagementen na te komen. We hebben zes professionele herders, waaronder mezelf, in dienst. Ook verzekeringstechnisch moet de volledige afhandeling nog gebeuren."

De vereniging is dankbaar voor alle steunbetuigingen die ze in zeer korte tijd al ontvingen. 

Wie de vereniging wilt helpen, is welkom met financiële giften op
BE24 9796 1399 3938.
Daarnaast verkoopt de vereniging ook producten - zoals kussens en dekbedden - via www.molwol.be