Gemeente Mol schrijft graasproject uit

De gemeente Mol zoekt geïnteresseerde schapenhouders voor een groot graasproject. 

Men vraagt om een offerte in te dienen voor de overheidsopdracht. De offerte moet hen voor donderdag 16 mei 2019 om 11.00 uur bereiken. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Er is geen publieke opening van de offertes.

U vindt het betreffende bestek hier: https://gallery.mailchimp.com/26571151b6baa4f42038c37bd/files/1d45150a-67cd-4935-858d-72c66679071c/Bestek_begrazing_in_gemeente_Mol_door_schapen.pdf

U richt uw offerte aan de aanbestedende overheid, Gemeente Mol, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol, ter attentie van mevrouw Natasha Dexters (dienst aankoop en aanbestedingen). De offerte kan ook worden bezorgd via e-mail: aankoopdienst@gemeentemol.be.

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met mevrouw Natasha Dexters (dienst aankoop en aanbestedingen - tel. 014330939 - aankoopdienst@gemeentemol.be).

Het gebruik van lokale erfgoedrassen wordt prioritair behandeld.