Help mee aan onderzoek!

Met dit onderzoek wil de unniversiteit van Gent het voorkomen van Chlamydiasoorten bij tuinkippen en de kippenhouders beter onderzoeken. Er zijn verschillende Chlamydiasoorten die erg schadelijk kunnen zijn voor de kip. Een infectie kan leiden tot zware ademhalingsproblemen bij de kippen en kan ook overgaan naar de mens.

Een besmet persoon kan last hebben van griepachtige symptomen die in sommige gevallen kan resulteren in een longontsteking, soms met hospitalisatie tot gevolg.

Deze bacteriën vormen dus zowel een risico voor de gezondheid van de dieren als van de mensen. We weten al dat deze soorten vaak voorkomen bij kippen in de pluimvee-industrie en daar worden nu al maatregelen genomen om de risico's te beperken.

Maar hoe vaak deze bacteriën voorkomen bij tuinkippen en mensen die recreatief met kippen bezig zijn, is niet geweten.

De onderzoekers hopen met dit onderzoek daar een beter beeld van te krijgen. Men zoekt nog heel wat vrijwilligers. Iedereen tussen de 18 en 85 jaar die in het bezit is van minimum 2 kippen, mag deelnemen. Daarnaast garanderen zij u volledige anonimiteit binnen het onderzoek en wordt u achteraf op de hoogte gebracht van de testresultaten.

Zie ook de flyer hier onder voor extra informatie. Meer informatie: anne.demeyst@ugent.be - Faculteit bio-ingenieurswetenschappen - Vakgroep aquatische ecologie en dierwetenschappen