Meerjarenopdracht voor stootbegrazing

Meerjarenopdracht voor stootbegrazing begraafplaats Schoonselhof

De stad Antwerpen organiseert een begrazingsproject dat loopt over verschillende jaren in het Schoonselhof.  U kan de opdracht en alle opdrachtdocumenten terugvinden op:

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351317

Via dezelfde link kan een offerte ingediend worden. De uiterste indieningsdatum is 24 september 2019.

Verdere informatie en overleg

Jordi Staes | deskundige aankoop diensten

stad Antwerpen | Financiën | Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

gsm +32 470 86 45 87 | tel. +32 3 338 22 86 | dienst +32 3 338 27 70