Nieuw geval vogelgriep in Vlaanderen

Er is vrijdag 11 maart een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld bij een particuliere houder in Vrasene (Beveren), provincie Oost-Vlaanderen. De bron van besmetting is te zoeken in contact met besmette wilde vogels. De enkele tientallen dieren van de houderij werden gedood en de betrokken site zal worden gereinigd en ontsmet. Gezien het om een geïsoleerde particuliere houderij gaat zonder contacten, is er geen bijzonder risico voor verspreiding en verandert de epidemiologische situatie niet. De maatregelen blijven daarom beperkt tot de besmette site. Er worden m.a.w. geen beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, noch bijkomende maatregelen genomen.

Deze besmetting komt niet als een verrassing. De hoge aantallen besmette wilde vogels, die in de afgelopen maanden zijn aangetroffen, geven duidelijk aan dat er in de natuur nog steeds veel virus circuleert. Het risico op besmetting voor gehouden pluimvee en vogels blijft dus erg hoog, zowel voor professionele als particuliere houderijen. Het correct ophokken/afschermen van dieren en het correct toepassen van de voorzorgsmaatregelen en het toezicht zijn in die omstandigheden nog steeds absoluut noodzakelijk.

We geven ter info nog mee dat er sinds de vorige stand van zaken 9 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld bij wilde vogels, nl. in Oostakker, Gent en Drongen (OVL), in Blankenberge, Oostende en De Haan (WVL), en in Arendonk, Kontich en Oud-Turnhout (ANT). Dit brengt het aantal besmette wilde vogels voor dit vogelgriepseizoen op 77.

Het virus blijft verder razen met meer dan 900 nieuwe Europese besmettingen sinds het vorige overzicht, ongeveer een derde daarvan bij pluimvee en twee derde bij wilde vogels.
Alle relevante informatie is terug te vinden op de webpagina’s vogelgriep:
- https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezond...
- https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/