Nieuwe besmettingen met vogelgriep

Er zijn deze week twee nieuwe besmettingen met het H5N1-virus vastgesteld bij hobbyhouders in Berlare (Oost-Vlaanderen) en Philippeville (Namen). De nog aanwezige vogels werden gedood. Gezien het om kleine hobbyhouderijen gaat en er geen bijkomende risico is op verspreiding van de ziekte, werden er geen zones afgebakend. De maatregelen blijven hier beperkt tot de beide besmette sites.

Het opheffen en omzetten van de zones loopt voorlopig zoals gepland:

  • Afgelopen nacht is het zuidwestelijke deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone. Dit deel valt nu onder de maatregelen van een bewakingszone.
  • In de bewakingszone Tongeren is de eindscreening gunstig afgerond. Volgende nacht wordt deze zone opgeheven. Vanaf morgen gelden daar de landelijke maatregelen.
  • Volgende week, in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 februari, wordt het resterende deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone.
  • In die week wordt ook de eindscreening voor het zuidwestelijke deel van de 10 km-zone Wervik georganiseerd. Bij gunstige resultaten, kan dat deel van de bewakingszone dan in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari vrijkomen.

De besmettingen bij wilde vogels blijven ongemeen hoog. In de eerste 5 weken van het jaar zijn al meer dan 80 gevallen vastgesteld, verspreid over het ganse land. Ter vergelijking: in heel 2022 werden zo’n 200 gevallen vastgesteld. Het zwaartepunt van de besmettingen situeert zich vooral bij meeuwen, in het bijzonder kokmeeuwen. Het milieu blijft dus nog steeds erg besmet en hierdoor blijft de druk op en rond alle pluimveehouderijen erg hoog. Waakzaamheid en een strikte toepassing van de bioveiligheid blijven onverminderd pertinent.

Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vog....