Nieuwe haard vogelgriep!!

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld, ditmaal bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw, Vlaams-Brabant. De besmetting werd ontdekt bij een gerichte controle van het FAVV.

Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend. In de beide beperkingszones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht.

Gezien de handelaar enkel dieren heeft bestemd voor het hobbycircuit, zijn de derogaties voor afvoer van slachtpluimvee en broedeieren onmiddellijk van toepassing. Er zijn een 15-tal houderijen in de zones. De bron van de besmetting is nog in onderzoek.

De besmetting is niet van tel voor onze vrije status voor commercieel pluimvee, die ons land begin deze maand opnieuw verkregen heeft van de WOAH (voorheen OIE). Aangezien sommige derde landen ook rekening houden met besmettingen bij hobbyvogels, zullen er mogelijk toch embargo’s volgen.

In de afgelopen 2 weken zijn er bijkomende besmettingen zijn vastgesteld bij wilde vogels. Behalve de hele kust, zijn er ook gevallen vastgesteld in Oost-Vlaanderen, in de omgeving van Gent.

Alle informatie wordt op de webpagina’s vogelgriep geplaatst: