Ontwormingsproducten bij schapen en geiten: neem deel!

Problemen naar aanleiding van resistentie tegen ontwormingsproducten komen heel vaak voor op schapen- en geitenbedrijven met buitenbeloop. Daarom startten DGZ en ARSIA onlangs met een project dat deze resistentie in kaart wil brengen en verder onderzoeken.

Voor een volgende fase in het project is DGZ nog op zoek naar gemotiveerde Vlaamse schapen- en geitenhouders die mestonderzoek willen laten uitvoeren. Het project loopt onder de naam “Evaluatie van de resistentie van maagdarmnematoden tegen de reguliere antiparasitaire moleculen die courant gebruikt worden op schapen- en geitenbedrijven”. Een mondvol voor een niet te onderschatten problematiek.

Besmettingen met maagdarmwormen blijven namelijk één van de belangrijkste oorzaken van en sterfte op schapen- en geitenbedrijven met buitenbeloop. De sector wordt alsmaar meer geconfronteerd met de problematiek van resistentie tegen alle courant gebruikte ontwormingsmiddelen. Het wordt dan ook steeds moeilijker om de problemen onder controle te houden.

Omdat er specifiek voor België maar weinig studies beschikbaar zijn over deze resistentieproblematiek, willen DGZ en ARSIA met dit project gegevens over resistentie verzamelen en verder in kaart brengen. Eerder kon je al deelnemen aan de enquête in het kader van dit project.

Mestonderzoek bij schapen en geiten

Voor het vervolg van dit project zoekt DGZ nog enkele gemotiveerde schapen- en geitenhouders die mestonderzoek van hun dieren willen laten uitvoeren. Praktisch betekent dit dat in de periode van mei tot oktober een dierenarts van DGZ zal langskomen voor een eerste monstername. Daarna moeten er nog twee keer mestmonsters genomen worden, deze keer door je eigen dierenarts. Voor deze bezoeken is vanuit het project een vergoeding voorzien, bovendien krijg je als deelnemer volledig kosteloos de resultaten van het mestonderzoek.

Deelnemen aan het project?

Wil je graag deelnemen aan dit project en een mestonderzoek laten uitvoeren? Of ben je geïnteresseerd maar heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje met je naam en contactgegevens naar de DGZ helpdesk (helpdesk@dgz.be) en vermeld het "project ontwormingsproducten" of bel naar de helpdesk op 078 05 05 23.