Paardenprocessie Hakendover

Elke Paasmaandag om 11 uur, dit jaar 10 april vindt -naar eeuwenoude traditie- op Paasmaandag de internationale paardenprocessie plaats. In het eerste deel wordt de stichtingslegende van de kerk uitgebeeld, in een levend retabel dat dateert van het jaar 690. Het gerestaureerde houten retabel (jaar 1400-1404) is in de kerk te bezichtigen.

Naar bezoekersaantal is dit de derde grootste processie in België geworden. Zo werd het aantal bezoekers dat Hakendover –een dorp van 1 500 inwoners– overrompelde in 2022 door de politie tussen 20 000 en 25 000 geschat. Heel wat bedevaarders komen uit Nederland, verenigd in broederschappen uit Breda, Tilburg en de Meierij-(Schijndel), die sedert 1890 Hakendover als bedevaartplaats bezoeken. In die periode waren processies in Nederland verboden. Omdat Hakendover één van de weinige parochies in België is waar de kerk zelf naar de Christus, de Goddelijke Zaligmaker wordt genoemd, wensten zij aan te sluiten bij deze eeuwenoude processie. In 2015 vierde de broederschap van Breda haar 125ste bedevaart en de broederschap van de Meierij haar 80ste bedevaart naar Hakendover. In de processie wordt het beeld van de Goddelijke Zaligmaker gedragen dat dateert uit de periode 1330-1340.

Uiteindelijk trekken duizenden bedevaarders en honderden ruiters te paard naar de Tiense berg. Daar volgt de spectaculaire paardengalop. De paarden galopperen drie toeren rond de bedevaarders. Vroeger zag men dit als een soort van vruchtbaarheidsritus. Het rijden van de paarden zou de 'vruchtbaarheid' van de gronden bevorderen. Het hoog aantal ruiters dat deelneemt aan deze processie is ook een aanduiding en overblijfsel dat Hakendover al in de middeleeuwen een belangrijke bedevaartplaats was waar vele mensen te paard en te voet naartoe kwamen…

Wedstrijd- en recreatieruiters, ponyruiters, trekpaardruiters en trekpaardenhouders zijn allen van harte welkom om actief deel te nemen aan onze paardenprocessie. Nieuw is de galop voor ponyruiters NA de paardengalop. Weldra verschijnt hierover meer informatie op de website in de rubriek “Ruiters - Nuttige informatie”. Alle info op www.pp-h.be