Sanitair fonds

De facturen voor de  inning van de verplichte bijdragen van Runderen, Varkens en Pluimvee sector voor het Sanitair Fonds zullen in de komende weken door de FOD Volksgezondheid worden verzonden.

Meer informatie vindt u in dit persbericht omtrent de campagne voor 2023.