Sinds 6 april versoepeling vogelgriepmaatregelen

UPDATE 6 april 2024

Minister Clarinval versoepelt de preventieve maatregelen die zijn geactiveerd in het kader van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep. Vanaf zaterdag 6 april komt zo de ophokverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen te vervallen.

Concreet:
Buiten de hoogrisico zones met veel wilde watervogels (de zgn. gevoelige natuurgebieden, terug te vinden op de website): is het voor geregistreerde houderijen niet meer verplicht om hun pluimvee en vogels op te hokken of onder netten te houden (voor particuliere houders was er sowieso geen ophokplicht van kracht) is het voor particuliere en professionele houders niet meer verplicht om pluimvee en vogels binnen of onder netten te drenken en kan er voor het drenken opnieuw oppervlaktewater worden gebruikt. De andere aanvullende preventieve maatregelen blijven nog wel behouden, onder meer:

Alle pluimvee en vogels, zowel van commerciële houderijen als hobbyhouderijen moeten nog steeds binnen of onder netten worden gevoederd.

Op geregistreerde houderijen blijft het verhoogd toezicht (insturen van monsters aan DGZ/ARSIA bij legdaling, verhoogde sterfte, verminderde voeder- en waterconsumptie) onverminderd van kracht.

Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: https://favv-afsca.be/nl/thema/dieren/dierengezondheid/voglegriep/maatre....

---------

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH) heeft de Belgische ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI), beter gekend als vogelgriep, goedgekeurd voor alle pluimvee. Dankzij het herstel van onze ziektevrije status is het mogelijk dat handelsembargo’s door andere landen worden opgeheven en dat onze export van pluimvee en pluimveeproducten wordt hersteld. De beschermende maatregelen blijven wel van kracht. In België dateert de laatste uitbraak van vogelgriep bij pluimvee van 29 december 2023. Ook het aantal besmettingen bij wilde vogels in België en onze buurlanden is laag gebleven. Dit maakt dat de WOAH de ziektevrije status opnieuw erkend.

Maatregelen blijven van kracht De geldende maatregelen om vogelgriep in te dijken blijven wel van kracht. Ze worden continu geüpdatet op de website van FAVV. Op dit moment geldt voor iedere professionele houder in België de verplichting om de dieren binnen of afgeschermd te houden en binnen of onder netten te voederen en te drenken. Op die manier worden besmette wilde vogels minder gelokt naar de ren. FAVV raadt ook alle hobbyhouders van kippen en vogels sterk aan om preventief een net te spannen over de ren en dat het hele jaar rond. Maar dit betekent ook dat er voor de gemiddelde hobbyhouder geen dergelijke verplichting is, enkel voor wie zich liet registreren.

Ten slotte moeten houders onmiddellijk hun dierenarts contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

In 2023 werden bij pluimveebedrijven acht haarden van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Daarnaast werd het virus ook vastgesteld bij 11 particuliere houders. Hoewel dit een aanzienlijke daling is tegenover het jaar 2022, blijft waakzaamheid nodig. Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.