Vogelgriep rukt op in Europa

Op 30 oktober was er hoogpathogene vogelgriep geconstateerd bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren in Altforst en op 4 november nu ook bij een bedrijf met leghennen in het vlakbije Puiflijk. In een straal van 1 kilometer rond dit bedrijf ligt één ander bedrijf. Het gebied ligt zo'n 75 km van de Belgische grens.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en het bedrijf dat binnen het 1km gebied ligt geruimd. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Puiflijk liggen 6 andere pluimveebedrijven, waaronder het eerder geruimde bedrijf.

De overige bedrijven in dit gebied worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 24 pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

De voorbije week werden ook in Duitsland (wilde vogels in Hamburg) en Engeland (een pluimveebedrijf in Frodsham) nieuwe gevallen van vogelgriep gemeld, telkens van het type H5N8.

Wilde vogels

Op verschillende plekken langs de kust in het Nederalndse Waddengebied zijn tientallen dode vogels gevonden. Mensen worden daarom dringend verzocht om vogelgebieden te mijden en geen dode vogels aan te raken, omdat de dieren vermoedelijk besmet zijn met vogelgriep. Eerder werd het zeer dodelijke H5N8-virus vastgesteld bij dode knobbelzwanen die door een boer bij het Utrechtse Kockengen waren gevonden.

Eerder dit jaar werd dat virus gevonden bij knobbelzwanen in Rusland en Israël, maar deze vogels overwinteren niet in Europa. De Wageningen Universiteit denkt dus dat andere vogelsoorten de griep in Nederland hebben geïntroduceerd. “Dit suggereert dat het virus lokaal circuleert onder wilde vogels in Nederland”, aldus de universiteit.

Of het bij de vogels in Altforst en het Waddengebied om dezelfde variant van de vogelgriep gaat, is nog niet bekend, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. 

Kleine kans op besmetting

De kans dat mensen ook besmet raken met de vogelgriep is heel klein, benadrukt de veiligheidsregio in Friesland. Alleen mensen die langdurig of intensief contact hebben met besmette vogels lopen een klein risico. Medewerkers van vogelopvangcentra en dierenambulances worden daarom aangeraden extra beschermingsmiddelen te gebruiken. Mensen die dode vogels hebben aangeraakt worden aangeraden om goed met zeep te wassen en daarna goed af te spoelen. Als iemand binnen twee weken alsnog ziek wordt, is het verstandig om naar de huisarts gaan.

Bron: rijksoverheid Nederland, Hart van Nederland, FAVV - Kaart: locaties van de drie laatst gemelde positieve gevallen van vogelgriep in onze buurlanden

Kaart met europa in grijs

Voor wat betreft wilde vogels, zijn er op in de afgelopen weken besmettingen gemeld in Nederland (20-tal locaties), Duitsland (20-tal locaties) en Denemarken (1 locatie). Op de kaart in bijlage, die is opgemaakt op basis van de gegevens van het Europese ADNS, zijn deze vindplaatsen met een blauwe stip aangeduid.

Net zoals in de vorige griepseizoenen zijn ook nu weer diverse vogelsoorten – watervogels en roofvogels – betrokken.

Voor wat betreft pluimvee, is er in Nederland een tweede besmet bedrijf gevonden, een leghennenbedrijf gelegen in de buurt van de eerste uitbraak. Daarnaast heeft ook Duitsland een besmetting op een klein gemengd bedrijf gemeld en het VK een besmetting op (vermoedelijk) een braadkippenouderbedrijf. Op de kaart zijn deze besmettingen met een rode stip aangeduid.