Vogelgriep rukt op in Europa

Nederland en Duitsland hebben de eerste besmettingen met hoogpathogene vogelgriep H5 van het najaar gemeld bij pluimvee.

In Duitsland gaat het om een bedrijf met mestganzen met vrije uitloop in Schleswig-Holstein, ten noorden van Hamburg, aan de monding van de Elbe. Het besmette bedrijf is gelegen in een ruimer gebied waar in de voorbije weken ook al besmette wilde vogels waren gevonden. Er was daarom in dit gebied reeds een verbod op buitenbeloop van kracht sinds half oktober. Mogelijk zijn de ganzen al voor dit verbod besmet geraakt.

In Nederland gaat het om een bio-leghennenbedrijf in Zeewolde, Flevoland. Ook hier heeft buitenbeloop dus mogelijk de introductie van het virus vergemakkelijkt. Het precieze virustype in Nederland is nog niet gekend; er is enkel geweten dat het om een H5-virus gaat. In Duitsland gaat het om een H5N1-virus, dit is het virus dat sinds de zomer het meest is aangetroffen in zowel wilde vogels als pluimvee.

Deze virussen zijn in elk geval qua H-type vrijwel identiek aan de virussen van het voorgaande seizoen, maar zijn nu meestal gecombineerd met een N1, die tijdens de vorige episode maar sporadisch werd opgemerkt.

Het vogelgriepseizoen lijkt daarmee ook voor ons dichtbij gekomen te zijn. Er zijn in de afgelopen zes weken al in alle richtingen in Europa besmettingen bij wilde vogels en/of gehouden pluimvee/siervogels vastgesteld en het aantal besmettingen is daarbij in stijgende lijn gegaan. Ook de trekroutes, die ons land aandoen, zijn besmet; dat bewijzen de vaststellingen rond de ganse Baltische Zee en in Duitsland en Nederland.

Deze nieuwe lading virussen door de vogeltrek komt bovenop de circulatie die tijdens de zomer gebleven is in de lokale vogelpopulaties. Zoals al gevreesd, kondigt zich dus een erg zwaar vogelgriepseizoen aan.

Het FAVV volgt de situatie van nabij op en zal van zodra de situatie dit vereist aan de minister adviseren om - zoals vorig jaar – een periode van verhoogd risico af te kondigen. Er zijn op dit ogenblik nog geen indicaties van verhoogde circulatie in onze wilde vogelpopulaties, maar dit betekent niet dat er geen virus aanwezig is. Ook bij ons is vogelgriep immers op een laag pitje blijven circuleren tijdens de zomermaanden.

De gewesten werden enkele weken geleden geïnformeerd over de situatie en hebben in elk geval het afgelopen jaar het toezicht op verdachte sterfte bij wilde vogels voortdurend hoog gehouden. De huidige verplichtingen zijn zoals steeds terug te vinden op de FAVV-website.

Het FAVV roept iedereen in de pluimveehouderij op om voorzichtig te zijn bij alle activiteiten in en rond de stallen en in het bijzonder aandacht te schenken aan het uitladen en verplaatsen van dieren, alsook aan de bioveiligheid van het strooisel dat in de stal gebruikt wordt. Stalbezoek door derden moet zoveel als mogelijk beperkt worden en moet steeds gepaard gaan met een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.

Uiteraard is ook bij het vervoer van dieren en eieren een verhoogde aandacht voor de reinheid van het gebruikte materiaal (kratten, trolleys, vervoermiddelen, …) absoluut noodzakelijk. Er wordt ook aan het volgende herinnerd: dat het binnen of afgeschermd voederen en drenken van het pluimvee op commerciële bedrijven het ganse jaar door verplicht is, ongeacht de tijd van het jaar of waar het bedrijf gelegen is; dat een bedrijf, gelegen in een risicogebied voor wilde vogels, zijn pluimvee enkel in buitenbeloop kan houden indien het permanent afgeschermd wordt.

Bron: FAVV