Waregemse handelaar verspreidt vogelgriep!

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een handelaar in Waregem (WVL). Deze besmetting is ontdekt in de tracering van de besmetting bij de hobbyhouder in Silly van vorige week.

Deze houder had op de markt een klinisch gezonde, maar besmette eend van de handelaar gekocht. De bij de handelaar aanwezige vogels worden vandaag gedood.

Aangezien het uitsluitend om vogels gaat die bestemd zijn voor de hobbyhouderij, wordt er rond de besmette site een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied (10 km) afgebakend. In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van o.a. standstill van pluimvee/vogels en broedeieren, ophokken van pluimvee/vogels (ook voor particuliere houders!) en een verzamelverbod van kracht.

Gezien de handelaar de afgelopen weken op meerdere markten verkocht heeft, is het mogelijk dat er nog besmettingen bij hobbydieren zullen opduiken.

Deze nieuwe besmetting betekent eveneens dat de algemene voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep nog niet verder kunnen versoepeld worden. Het FAVV evalueert volgende week opnieuw de situatie en of er dan kan versoepeld worden. Er worden voorlopig geen bijkomende maatregelen met betrekking tot de markten opgelegd.

De ophokplicht geldt nog steeds voor de dieren van de handelaars. Hun dieren krijgen weliswaar de kwalificatie “hobbydier” eens ze bij de handelaar terechtkomen, maar aangezien het nog steeds dieren betreft die gehouden worden door professionelen, moeten zij nog steeds opgehokt zitten!

Gelieve alle voorzorgsmaatregelen nog steeds strikt toe te passen en waakzaam te blijven voor vogelgriep.

Bron: FAVV