Wat weet u over de wolf?

Een studente agro-en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg aan Vives hogeschool maakte voor haar bachelorproef ik een interactieve en informatieve video over de wolf. Het doel is te onderzoeken of het bekijken van de video en het verkrijgen van informatie impact heeft op de houding van de Vlaming ten opzichte van de wolf. Wie wil deelnemen aan deze bevraging vult eerst het formulier in en daarna de video. Het formulier en de video vindt u ook terug op www.livingwildlife.be/wolf. In het totaal neemt het beantwoorden van de vragen en het bekijken van de video een 15-tal minuten in beslag.

FORMULIER