Webinar: Hittestress bij kleine herkauwers

Naar aanleiding van de maatregelen om de corona-pandemie onder controle te krijgen, is het Departement Landbouw & Visserij genoodzaakt om af te stappen van hun traditionele studieavonden.

Maar niet getreurd, ook dit najaar wil men u informeren over actuele thema’s bij kleine herkauwers en hiervoor zal men enkele webinars organiseren.

Donderdag 26 november 2020

De wereldwijde klimaatverandering gaat niet alleen gepaard met een hogere frequentie aan natte periodes, maar ook met meer en langere periodes gekenmerkt door droogte en hitte. De uitdaging voor de Vlaamse veehouderij bestaat erin om op de gepaste manier met die weersfenomenen en hun gevolgen om te gaan.

Tijdens deze eerste webinar wordt even stilgestaan bij hittestress: de definitie, het ontstaan en hoe we hittestress kunnen vaststellen. Men gaat dieper in op de gevolgen en het belang ervan, zowel op korte als op lange termijn. Tot slot bekijkt men op een praktische manier hoe hittestress zowel bij dieren op de weide als op stal kan verminderd worden.

Programma

  • 20.00 Verwelkoming
  • 20.05 Wat is hittestress? De gevolgen en een praktisch plan van aanpak. Bert Driessen – KU Leuven | Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
  • 20.45 Vragensessie
  • 21.00 Einde Webinar

Inschrijven

Deze Webinar is gratis! Als u ingeschreven bent ontvangt u enkele dagen voor het event een link waarmee u kan deelnemen.

Hier kan u inschrijven: inschrijvingsdocument

MEER INFORMATIE

Jan Eskens | Departement Landbouw en Visserij| jan.eskens@lv.vlaanderen.be | 0499/94 96 03

Hanne Geenen | Departement Landbouw en Visserij |hanne.geenen@lv.vlaanderen.be | 0499/54 16 88

André Calus | Voorzitter kleine herkauwers | info@vsh.be | 0475/70 07 10