Webinar: hittestress bij vleesvee

Webinarreeks voor vleesveehouders en geïnteresseerden

3 donderdagen telkens van 20 tot 21.15 uur

De laatste jaren zijn het aantal hittegolven in ons land spectaculair toegenomen. Terwijl we vroeger gemiddeld een hittegolf om de vier jaar beleefden, is de standaard nu minstens 1 hittegolf per jaar geworden. Op deze tropische dagen kunnen runderen hittestress ondervinden met negatieve gevolgen voor de vruchtbaarheid, de productie, de gezondheid en het dierenwelzijn.

Maatregelen om hittestress bij runderen te voorkomen zijn dan ook aangewezen. Naast aandacht voor het voedermanagement en de watervoorziening, is het nemen van maatregelen in de stal en op de weide in de meeste gevallen aan de orde. In de stal kunnen mechanische ventilatie, verneveling, enz. verkoeling brengen, op de weide zal beschutting de dieren tegen de zon beschermen.

Denkt u eraan om deze maatregelen op uw bedrijf te implementeren, dan doet u er goed aan om nu reeds van start te gaan om goed voorbereid te zijn voor de volgende zomer. Hoewel natuurlijke beschutting op de weide nog niet in het eerste jaar zijn effect zal hebben, is het wel een duurzame, langetermijn oplossing. U kan er maar beter direct aan de slag mee gaan!

Tijdens de eerste webinar zal dieper ingegaan worden op hoe een rund omgaat met hittestress en welke gevolgen hittestress kan hebben op de vruchtbaarheid van de koe en de stier.

Tijdens de tweede webinar worden natuurlijke en mechanische ventilatie en andere maatregelen die in de stal kunnen genomen worden toegelicht, alsook de mogelijkheden voor het plaatsen van schuilhokken of schaduwdoeken op de weide.

Tenslotte zal tijdens de laatste webinar de aandachtspunten bij het plaatsen van natuurlijke beschutting op de weide besproken worden.

Programma

  • 26/11/2020 Fysiologie van hittestress en impact op vruchtbaarheid – Prof. Jo Leroy (UAntwerpen – Departement Diergeneeskunde)
  • 03/12/2020 Hittestress vermijden in de stal en op de weide – Tom Van den Bogaert (Departement Landbouw en Visserij)
  • 10/12/2020 Natuurlijke beschutting op de weide ter voorkoming van hittestress – Jolien Bracke (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek)

Inschrijving Geïnteresseerd? Gelieve je in te schrijven vóór 23 november 2020. Inschrijven kan u hier.