Zottegems hoen

Het Zottegems hoen wordt soms ook wel Zottegemse zwartkop of Zwartkopbrakel genoemd. Deze laatste naam duidt meteen ook de verwantschap met de Brakel aan. De Zottegemse is dan ook een onderras van de Brakel. Over het ontstaan is weinig bekend. Omdat de Brakel een zo groot verspreidingsgebied kende ontstonden er typeverschillen binnen het ras. Eén van de varianten was het Zottegems hoen. Eigenlijk gaat het om een afwijkende tekening binnen het Brakelhoen. Helaas wordt de Zottegemse ook vandaag nog vaak als fout gekleurde Brakel gezien. Het wekt dan ook geen verwondering dat dit ras geen grote aanhang kent.

Het Zottegems hoen komt qua type, bouw en gewicht volledig overeen met de Brakel. Wat de tekening betreft wijkt de Zottegemse wel duidelijk af. Ongeveer drie vierde van de halskraag is zwart, het onderste vierde is gekleurd (zilver of goud). De banden op de rest van het gevederte zijn hoefijzervormig in plaats van recht zoals bij de Brakel.

De fiche met het fokkerijprogramma van het Zottegems hoen vindt u hier.

MEER INFO OVER DIT RAS

Zottegems hoen
Zottegems hoen

Klik op onderstaande pijltjes om naar het vorige / volgende ras van deze soort te gaan of druk op “overzicht” voor een overzicht van alle rassen.