Waarom behouden?

De verscheidenheid verdwijnt omdat in het huidige “productie-“proces enkel “standaardproducten” geduld worden. De dieren moeten eenvormig zijn. Allemaal dezelfde grootte, hetzelfde gewicht. Zo kunnen ze in dezelfde box, op dezelfde batterij, in een geautomatiseerde slachtlijn. Dat vereenvoudigt het industriële productieproces. De “moderne” rassen groeien op in beschermde omstandigheden en halen de hoge productienormen dankzij krachtvoer en “ideale” levensomstandigheden. Deze rassen zijn vaak niet meer geschikt om de taak te vervullen die ze decennia lang deden, zoals bijv. (natuur)gebieden begrazen en daardoor de natuurwaarde van deze gebieden hoog houden.