GO! Atheneum Heist - Antwerpen

GO! Atheneum Heist startte in september 2018 met de richting land- en tuinbouw. Aangezien de school meerdere diersoorten moet houden voor deze richting, koos men ervoor om bij te dragen aan het in stand houden van het levend erfgoed. De school heeft medio 2019 vijf ooien van het Kempens schaap, zes ooien van het Vlaams schaap en drie koeien van het Kempens rund. Met al deze dieren wordt gekweekt.

Als pluimvee houdt men er foktomen van Mechelse kalkoenkoppen, Mechels hoen (koekoek), Doornikse kriel, hoen van de Zwalmvallei en Vlaamse ganzen. In de toekomst worden daar nog lokale konijnenrassen, Vlaamse geiten en varkens van het Belgisch landras aan toegevoegd.

De dieren worden gehuisvest op twee locaties en worden gehouden voor educatie, fok en productie.

  • aan de schoolgebouwen van Atheneum Heist, Boudewijnlaan 61, 2220 Heist-op-den-Berg
  • in het provinciaal domein De Averegten, Langendijk 17, 2220 Heist-op-den-Berg (18 hectare weiland)

Op ieder evenement waar de school met het landbouwonderwijs aan deelneemt, wordt het levend erfgoed gepromoot. De dieren in De Averegten kunnen bezichtigd worden, het domein is vrij toegankelijk. De dieren in de school zijn te bezichtigen na afspraak met de teeltleider of een leerkracht van de afdeling 'dier'.

De dieren worden ingezet in de studierichting 'Landbouw'. Deze studierichting bereidt leerlingen voor op een baan binnen verschillende soorten landbouwbedrijven. Er wordt vooral geleerd uit de praktijk en men krijgt weinig algemene vakken. Er wordt ervaring opgedaan in de verzorging van landbouwdieren (koeien, varkens, konijnen, kippen…). Er wordt les gegeven over hun voeding en het voederen. Ook het fokken, het huisvesten en het herkennen van ziektes… komen aan bod. Via praktijkopdrachten en stages leren leerlingen, onder begeleiding, dieren en landbouwgewassen verzorgen. Ook het bedienen en besturen, onderhouden, afstellen en controleren van landbouwmachines wordt al doende ingeoefend.

Meer info op https://www.atheneumheist.be - Jan Reymenants, begeleider: jan.reymenants@atheneumheist.be

Boudewijnlaan 61 - 2220 Heist-op-den-Berg ✆ Telefoon 't Lab 015 24 18 45