Kinderboerderij Rivierenhof - Antwerpen

De kinderboerderij van het Rivierenhof maakt deel uit van het gelijknamige park, een groendomein dat eigendom is van de Provincie Antwerpen. Gelegen in Deurne, aan de rand van de stad Antwerpen, zijn de kinderboerderij en het park geliefde plekken, waar de stadsbewoners komen genieten van de rust en van de natuur. Ook schoolkinderen uit de regio Antwerpen bezoeken in grote getalen de kinderboerderij. Zij kunnen er kiezen uit een uitgebreide educatieve werking, met verschillende programma’s.

De kinderboerderij werd in het leven geroepen in 1975, maar voordien hadden de gebouwen al een lang leven achter de rug als Proefboerderij voor de nabijgelegen Land- en Tuinbouwschool. Zelfs in de 18de eeuw was er op deze locatie al een boerderij gelegen. Erfgoedrassen zijn hier dus helemaal op hun plek. Sinds enkele jaren zet de kinderboerderij in op het houden van lokale rassen. Zo lopen er al een hele tijd een Belgisch trekpaard, en Belgisch warmbloedpaard, een Kempens rund, een kudde Kempense schapen, een toom Mechelse hoenen en Rode Ardenner kalkoenen rond.

Tussen de weiden ligt er ook een grote moestuin en een uitgebreide verzameling kleinfruit, die op biologische en ecologische wijze beheerd worden en waar vergeten groenten, veelvoorkomende teelten en nieuwe gewassen broederlijk naast elkaar groeien. Met het behalen van het Levend Erfgoedhoflabel wordt er nog meer ingezet op de erfgoedrassen. Zo zijn er ook Mechelse kalkoenkoppen en Antwerpse baardkrielen gearriveerd, en in de toekomst hopen we nog Kempense geiten en Antwerpse smierels te mogen verwelkomen.

De kinderboerderij van het Rivierenhof is klaar om verleden, heden en toekomst met elkaar te verzoenen.

Meer info vind je op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/speciaal-voor-k....