Historiek

In 1993 waren de enthousiastelingen van het eerste uur bezorgd over het behoud van onze zeldzame lokale landbouw- en neerhofdieren. Ze zagen de aantallen kwekers en dieren zienderogen verminderen… Zij konden dit niet zomaar laten begaan en richtten op 5 juli 1993 officieel de vzw "Vereniging voor het behoud van Zeldzame Huisdierrassen", later gewijzigd naar “Stichting Levend Erfgoed” op. Op 18 december 2005 werd de naam n.a.v. de gewijzigde wetgeving gewijzigd naar “Steunpunt Levend Erfgoed”. Sinds deze beginjaren werden al heel veel acties ondernomen en groeide de vereniging uit tot een volwaardige ledenvereniging die in heel Vlaanderen actief is.