Werking

Om onze missie en acties te kunnen verwezenlijken en in goede banen te leiden, is er een gedreven team van vrijwilligers die zetelen in de raad van bestuur. De raad van bestuur kan dit echter niet alleen en kan gelukkig beroep doen op tal van enthousiaste vrijwilligers die op velerlei wijze een handje toesteken, gaande van ondersteuning bij de (voorbereiding van) organisatie van evenementen tot ondersteuning bij het webgebeuren. Tussen de raad van bestuur en de “losse” medewerkers in zijn er ook nog de begeesterde leden die zich engageren via de diverse werkgroepen. De werkgroepen ondersteunen de raad van beheer door bepaalde problematieken, projecten, acties,… verder uit te spitten of voor te bereiden en op die wijze de raad van beheer te adviseren.

Steunpunt Levend Erfgoed komt namelijk op voor vele tientallen rassen die authentiek zijn voor onze contreien. Tal van leden houden ook één of meerdere van deze rassen en/of zijn erin sterk geïnteresseerd. Vaak merkt men de interesse voor een meer specifieke groep van rassen zoals hoenderrassen of schapen. Vandaar dat SLE hier ook doelbewust specifieke werkgroepen rond organiseert. In werkgroepverband kan immers nog meer in detail ingegaan worden op de betreffende rassen en kunnen kwekers ook vlot hun ervaringen delen enz.