Bokrijk - Limburg

Tijdens de Erfgoedweek 2023, dat jaar in het teken van ‘Beestig Erfgoed’, reikte Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) het kwaliteitslabel ‘Levend Erfgoedhof’ aan Bokrijk uit. Hiermee erkent en ondersteunt SLE het waardevolle werk dat Bokrijk onderneemt om streekeigen dierenrassen in stand te houden.

De winnende klas van de ‘Beestig Bokrijk’-wedstrijd mocht het label onthullen. Zij werkten een project uit rond de rol van boerderijdieren vroeger en nu en kregen een exclusieve blik achter de schermen van de museumboerderij.

Unieke genetische eigenschappen

“Omwille van de ver doorgedreven industrialisatie en specialisatie in de landbouw, dreigen lokale erfgoeddieren verloren te gaan. Enkel de hoogproductieve rassen blijven over, terwijl veel oude streekeigen rassen al verdwenen zijn of op het punt staan te verdwijnen. Steunpunt Levend Erfgoed werkt voor het behoud van de authentieke lokale boerderij- en neerhofdieren (zoals dubbeldoelkoeien) die er nog zijn. Dit doen we niet alleen om cultuurhistorische redenen, maar ook omdat ze unieke genetische eigenschappen hebben die nuttig kunnen zijn voor de landbouw van vandaag,” zegt Jan Martens, voorzitter van Steunpunt Levend Erfgoed vzw.

Nieuw leven op de boerderij

“Bokrijk staat volledig achter die missie. In ons Openluchtmuseum staat erfgoed in al zijn vormen centraal: roerend en onroerend, immaterieel, natuurlijk, documentair, … en natuurlijk levend erfgoed. In samenwerking met Steunpunt Levend Erfgoed nemen we deel aan een kweekprogramma voor de instandhouding van streekeigen dierenrassen. Dit werpt zijn vruchten af: de afgelopen maanden werd er in het Duifhuis, onze prachtig gerestaureerde museumboerderij, opnieuw heel wat levend erfgoed geboren. Zo kan je hier op dit moment onder andere piepjonge Ardense voskopjes, een Entre Sambre et Meuse lammetje, heel wat Blauwe van Ham konijntjes, een Kempens roodbont en een Rood West-Vlaams kalfje van heel dichtbij beleven,” zegt Igor Philtjens, voorzitter van Het Domein Bokrijk vzw en gedeputeerde voor toerisme en erfgoed.

Bokrijk als waardevolle erfgoedplek

“Bokrijk werkt actief mee aan het in stand houden van authentieke lokale landbouw- en neerhofdieren. Heel mooi om te zien hoe zij jong en oud bewust maken van het belang van levend erfgoed. Zonder plekken als deze zijn veel erfgoedrassen ten dode opgeschreven. Daarom is het Openluchtmuseum Bokrijk zo waardevol. Net als onroerend en andere vormen van erfgoed verdient levend erfgoed bewaard te worden voor de komende generaties. En de koppeling van onroerend erfgoed en levend erfgoed telt in Bokrijk dubbel: hier toont men met oude rassen hoe nutsdieren vroeger gehouden werden in hun historische setting. Dit is uniek in Vlaanderen,” besluit Jan Martens.

In het Duifhuis (nr. 10), de mooi gerestaureerde museumboerderij, maak je kennis met enkele historische dierenrassen. Je beleeft ze van dichtbij! Kom zeker een kijkje nemen tijdens één van de voedermomenten.In Vlaanderen zijn er al negen Levend Erfgoedhoven. Bokrijk is het tiende erf dat het kwaliteitsmerk krijgt.

André & Kristel zijn de enige bewoners in het museum van Bokrijk. André vertelt...
https://youtu.be/rWtURD7YC4k?si=hWls4ojldmt2_y0f 

https://bokrijk.be/nl

vzw Het Domein Bokrijk - Bokrijklaan 1 - 3600 Genk - T 011 26 53 00 - infobokrijk@limburg.be